StarConsult, solutions in facilities

Plan van aanpak

Veel projecten worden er opgestart, maar weinig projecten komen tot voltooiing. De basis voor elk project wordt gevormd door een Plan van Aanpak.  De beschrijving van het project, de doelstelling, de tijdsplanning, de begroting, de deelnemers en de opleveringdatum.

Een korte uitleg:

De projectdefinitie:

Wat is de doelstelling van het project, en aan welke voorwaarden zijn van toepassing.

De aanpak van het project:

Een uitleg op hoofdlijnen de werkwijze: wie doen er mee, wanneer wordt er opgeleverd, wie keurt goed en welke middelen staan er ter beschikking.

 Het Beheersen van het project:

Wat zijn de procedures, wie beheert en welke maatregelen dienen er te worden genomen om een positief projectresultaat te waarborgen.  Hoe zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden geregeld en geborgd.

Eventuele Bijlagen:

In de bijlage worden de eventuele aanvullingen en nadere omschrijvingen van de hoofdlijnen vastgelegd.

Ondersteuning:

StarConsult kan u bij het ontwikkelen van een Plan van Aanpak professioneel ondersteunen. Wij borgen het slagen van uw projecten door het ontwikkelen van een passend Plan van Aanpak. Aansluitend kunnen wij de projectorganisatie voor u verzorgen.

Wilt u nadere informatie neem dan contact met ons op.

Facility Management is onze core-business.

Nieuws

29 juli

Denk mee over het proefschrift :Integrated Facility management.

In het kader van mijn promotieonderzoek, ben ik benieuwd naar uw ervaringen met Integrated Facility Management.  Bent u tevreden, heeft u klachten, was er een andere verwachting. Blijken de kosten hoger dan begroot, heeft u veel regiewerkkosten? Is er vertrouwen tussen aannemer en opdrachtgever? Vragen, opmerkingen, ervaringen ik hoor ze graag van u. reageer via de contactpagina of via email: p.oosten@starconsult.nl

Alle antwoorden en/ of reacties worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet commercieel worden gebruikt.

 

Blog

facilitaire contracten

Dagelijks worden er nieuwe contracten afgesloten. Een oneindige cirkel in het spel tussen opdrachtgever en aannemer. De opdrachtgever zoekt en de aannemer biedt. Veelal het gevolg van een reeds bestaande dienst die door een goedkoper alternatief moet worden vervangen. Indien mogelijk met nog scherper gestelde KPI’s en SLA’s ,  Meer dienstverlening tegen lagere kosten tegen een schijnbaar hoger kwaliteitsniveau.  Waarom accepteren aannemers deze contracten?  Een vraag die mij al vele jaren triggerd.  Waarom KPI’s , waarom boeteclausules? Volgens mij maak je gebruik van een boeteclausule als je de leverancier niet vertrouwd, of weet je als inkoper / facilitair manager bij voorbaat al dat de geselecteerde leverancier niet aan de wensen kan voldoen? Je kan je dan ook afvragen of dit de juiste leverancier is, want er is geen vertrouwen. Het contract is in eerste instantie door juristen uitgepluisd op komma’s en punten. Dan nog eens de leverprijs aangescherpt, eventueel nog even het laatste sap uit de citroen geknepen en we hebben een inkoopresultaat geboekt.  Ja, we hebben Euro’s geboekt, maar is dit de dienstverlening waarop de eindgebruiker op zit te wachten?  Volgens mij niet, een gebruiker vertrouwt op een goed product en/ of dienst. geselecteerd door professionals die verstand van zaken hebben en vertrouwen in de dienstverlener of producent. Zij zitten niet te wachten op een behaalde KPI, nee zij willen zekerheid, duidelijkheid en tevredenheid. Kom daar maar eens om als eindgebruiker!

Blog

14 november

Promoveren

Sinds begin van dit jaar ben ik begonnen aan een nieuw project, een promotietraject. Een weg van zoeken , lezen, weer zoeken, weer lezen en soms het juiste vinden.  Vooral dat moment van vinden, dat geeft energie. Het is een lange weg, een weg met hobbels en vraagtekens maar met een doel ” promotie “.   Gelukkig heb wordt je bij een dergelijk traject ondersteunt door een promotor in mijn geval professor mr.dr L.Witvliet  . Een promotor die fungeert als wegwijzer, steun en toeverlaat in de wereld van methodologie, onderzoek en schrijven. Voorlopig heb ik nog wel even te gaan maar er zal licht komen aan het eind van de tunnel. Ik ben benieuwd naar dat licht. Misschien dat begin 2016 ik het licht mag zien. We zien wel. Duimen maar dat ik straks weer iets vind.