Innovatie en samenwerken

Innovatie en samenwerken zijn de codewoorden voor 2014. Waren besparen en bezuinigen de facilitaire codewoorden van het vorige decennia, in 2014 kiezen we voor innovatie en samenwerken. Samenwerken met alle stakeholders in de organisatie. Gebaseerd op innovatie en het ontwikkelen van nieuwe kansen .

Facilitaire organisaties moeten zich ontwikkelen tot de spil in het organisatie web. Niet afwachten, maar proactief  een facilitair beleid ontwikkelen gebaseerd op de organisatie strategie. Niet terugkijken naar vorige jaren, maar keuzes maken gericht op de toekomst. De toekomst van elke organisatie wordt gedragen door mensen, en in het bijzonder door de zorg van facilitaire medewerkers en medewerksters. Zij dragen bij aan de cultuur, de structuur en zijn verantwoordelijk voor de werkomgeving.